Legislatie cadastru

Lege nr. 7/1996
Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare
Atasament: document pdf

Legea nr. 18/1991
Legea fondului funciar
Atasament: document pdf

Legea nr. 190/2010
Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania
Atasament: document pdf

Legea nr. 225/2010
Lege pentru modificarea Legii nr. 14/2009 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 28.12.2007
Atasament: document pdf

Legea nr. 14/2009
Lege pentru ratificarea Acordului de imprumut (Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii) dintre Romania si BIRD, semnat la Bucuresti la 28.12.2007
Atasament: document pdf

Legea nr. 217/2007
pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole
Atasament: document pdf

Lege nr. 247/2005
privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente - Titlul XII
Atasament: document pdf

Lege nr. 247/2005
privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente
Atasament: document pdf

Decret-Lege Nr. 115/27 04.1938
pentru unificarea dispozitiilor privitoare la cartile funciare
Atasament: document pdf

Contact

Adresa: B-dul Carol I, nr.94, Bloc R148, Parter, Ap.3, Campina, 105600

Tel: 0244 376 422
        0729 913 674
        0729 897 567
        0724 297 119

E-mail: office@cadastrucampina.ro

Yahoo status facebook
Voi fi contactat: